รู้จักเรา
‘’สินค้าตามมาตรฐาน บริการครบวงจร องค์กรมั่นคง ดำรงธุรกิจด้วยความยุติธรรม’’
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจขนส่งพลังงานมากว่า 20 ปี ของบริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท พีเคเเอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปี 2558 มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ไม้สับ (Woodchips), กะลาปาล์ม (Plam Kernel Shell), ทะลายปาล์ม (Empty Fruit Bunch), ใยปาล์ม (Mesocarp Fiber), เมล็ดในปาล์ม (Plam Kernel), เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) เป็นต้น มียอดจำหน่ายมากกว่า 300,000 ตันต่อปีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการขยายการส่งออกในประเทศและตลาดระดับสากล อาทิ ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับความต้องการพลังงานชีวมวลที่มากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจาก บริษัท พีเคเเอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด จะโดดเด่นเรื่องความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บสินค้าอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังมีบริการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร อาทิ รถพ่วงบรรทุกจำนวน 21 พ่วง และด้วยความร่วมมือจาก พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในเครือที่ให้บริการทั้งคลังเก็บสินค้า และท่าเรือที่มีมาตรฐานในการขนส่ง ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าจากหน้าโรงงานถึงผู้รับปลายทางได้อย่างมีคุณภาพ จึงมั่นใจได้ว่าระบบการจัดเก็บและขนส่งสินค้าของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรอย่างแท้จริง
วิสัยทัศน์
"ดำเนินธุรกิจด้านเชื้อเพลิงชีวมวลให้เป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน"
พันธกิจ
  • จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล และบริการขนส่งทุกรูปแบบเพื่อการส่งออก
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำวัสดุเหลือใช้ออกจากชุมชน
  • สร้างความพึงพอใจด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
คณะผู้บริหาร
นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ประธานกรรมการบริหาร
นางประภาพรรณ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการบริหาร
นางสาวกัญกร ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร
นายกันตพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร
นายณัฐพล ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร
คุณกิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการบริหาร