ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลชั้นนำ
ในภูมิภาคอาเซียน
บริษัท พีเคแอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ไม้สับ (Woodchips), กะลาปาล์ม (Plam Kernel Shell), ทะลายปาล์ม (Empty Fruit Bunch), ใยปาล์ม (Mesocarp Fiber), เมล็ดในปาล์ม (Plam Kernel), เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) เป็นต้น มียอดจำหน่ายมากกว่า 300,000 ตันต่อปีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
บริษัท พีเคแอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด มุ่งเน้นการนำพลังงานชีวมวลหลากหลายประเภทที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ไม้สับ (Woodchips), กะลาปาล์ม (Plam Kernel Shell), ทะลายปาล์ม (Empty Fruit Bunch), ใยปาล์ม (Mesocarp Fiber), เมล็ดในปาล์ม (Plam Kernel) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) มาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนการนำเข้าน้ำมัน ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่ใช้พลังงาน และช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีผลต่ออุณหภูมิของโลก
ระบบการจัดเก็บและขนส่งสินค้าทางบกและทางน้ำ ตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร
บริษัท พีเคแอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด เชี่ยวชาญในการจัดเก็บสินค้าอย่างมีคุณภาพและมีบริการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ำตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร อาทิ รถพ่วงบรรทุกจำนวน 21 พ่วง และด้วยความร่วมมือจาก พี.เค.มารีนเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในเครือที่ให้บริการทั้งคลังเก็บสินค้า และท่าเรือที่มีมาตรฐานในการขนส่ง ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าจากหน้าโรงงานถึงผู้รับปลายทางได้อย่างมีคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด
ติดต่อเรา