ข่าวและกิจกรรม

บริษัทนิว ไบโอดีเซล จำกัด ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการ ''บ้านธารน้ำใจ เมืองคนดี เพื่อพ่อหลวง''

23 Feb, 2018
ประวิทย์ ทยาวิวิฒน์ ตัวแทนบริษัทนิว ไบโอดีเซล จำกัด ร่วมส่งมอบบ้านในโครงการ ''บ้านธารน้ำใจ เมืองคนดี เพื่อพ่อหลวง'' ให้แก่ นายสนธยา อินทรเจ้า ณ ตำบลปาเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร